TÚI BÓNG MỠ

33.000

TÚI BÓNG MỠ

Túi Bóng Mỡ Màu Zin

33.000
25.500
23.500

TÚI DẺO PE

34.000

TÚI DẺO PE

Túi PE Cuộn

34.000

TÚI DẺO PE

Túi PE

34.000

TÚI DẺO PE

Túi Nước Lèo

34.000

TÚI KIẾNG PP

TÚI KIẾNG PP

Túi Kiếng PP Cuộn

38.000
38.000
38.000

TÚI KIẾNG PP

Túi Kiếng Hàng Chợ

38.000

TÚI RÁC

20.000
20.000
24.000

TÚI RÁC

Túi Rác Cuộn

18.000

TÚI XỐP

TÚI XỐP

Túi Xốp A

20.000

TÚI XỐP

Túi Xốp Đen

16.000
32.000
32.000

TÚI ĐEN BÓNG VÀ ĐEN ZIN

TÚI ĐEN BÓNG VÀ ĐEN ZIN

Túi Đen Zin Hàng Chợ

22.000

TÚI ĐEN BÓNG VÀ ĐEN ZIN

Túi Đen Zin

22.000

TÚI ĐEN BÓNG VÀ ĐEN ZIN

Túi Đen Bóng Hàng Chợ

19.000

TÚI ĐEN BÓNG VÀ ĐEN ZIN

Túi Đen Bóng

19.000

TÚI ĐỰNG LY VÀ BAO TAY XỐP

TÚI ĐỰNG LY VÀ BAO TAY XỐP

Bao Tay Xốp

38.000

TÚI ĐỰNG LY VÀ BAO TAY XỐP

Túi 3 Ly

32.000

TÚI ĐỰNG LY VÀ BAO TAY XỐP

Túi Ly 1 Lít

32.000

TÚI ĐỰNG LY VÀ BAO TAY XỐP

Túi Ly Chữ T

36.000

TÚI ĐỰNG LY VÀ BAO TAY XỐP

Túi Ly 2 Ngăn

36.000

TÚI ĐỰNG LY VÀ BAO TAY XỐP

Túi Ly 1 Ngăn

36.000

TÚI ĐỰNG LY VÀ BAO TAY XỐP

Túi 2 Ly

32.000

TÚI ĐỰNG LY VÀ BAO TAY XỐP

Túi 1 Ly

32.000

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Sản phẩm không bị lỗi, hiệu quả sử dụng đến 99%

Chú Sáu / Chủ vườn ươm

Túi ươm cây do Cty Nhựa Tây Đô sản xuất, sử dụng được trong thời gian dài, bền bỉ với thời tiết.

Chị Quyên / Chủ vườn ươm

Đa số khách hàng tin dùng,
lựa chọn sản phẩm của Cty nhựa Tây Đô sản xuất để sử dụng

Chị Huệ / Nhà phân phối

TIN TỨC